Košarica
 
0,00 €
Prijava
Registracija
Na blagajno
naročila in informacije
059 019 224
info@hvalazaroze.si
Iskanje

Splošni pogoji poslovanja


I. Splošna določila

Emporij, d.o.o., Riharjeva ulica 38, 1000 LJUBLJANA, vpisana v sodni/poslovni register Republike Slovenije z matično številko: 6101836000, davčna številka: SI52709779 (v nadaljevanju: Hvala za rože) vam omogoča elektronski nakup izdelkov preko spletne trgovine oziroma spletne cvetličarne na spletni strani www.hvalazaroze.si (v nadaljevanju: spletna stran), s katero upravlja podjetje Emporij, d.o.o.

Ob registraciji v spletno trgovino Hvala za rože pridobi obiskovalec spletne strani uporabniško ime ter geslo, ki obiskovalca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom pa postane uporabnik kupec. Omogočena je tudi funkcionalnost hitrega nakupa, ki od obiskovalca ne zahteva registracije.

Hvala za rože in uporabnik oziroma kupec spletne strani urejata medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z elektronskim nakupom preko spletne strani s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine Hvala za rože (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Pozivamo vas, da pozorno preberete naslednje splošne pogoje, saj se šteje, da se z izvedenim nakupom z njimi strinjate. V primeru, da se z navedenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da nakupa prek spletne strani Hvala za rože ne opravite.

Z uporabo spletne strani (z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno prek spletne trgovine Hvala za rože) potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na spletni strani, zavezani z navedenimi splošnimi pogoji. Splošni pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav. Odstop od splošnih pogojev je možen samo v primeru izrecnega pisnega dogovora med Hvala za rože in uporabnikom oziroma kupcem.

Hvala za rože si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletni strani.

Hvala za rože se zavezuje, da bo poslovanje spletne trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah.

Vsa komunikacija, ki se vrši med uporabnikom oziroma kupcem in Hvala za rože v elektronski obliki se šteje za komunikacijo v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Spletna trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi višje sile oziroma tehničnih ali drugačnih razlogov poslovanje preko spletne trgovine Hvala za rože ali celo sam dostop do trgovine včasih ni mogoč. Prav zato si Hvala za rože pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine.

Spletna trgovina posluje samo na ozemlju Republike Slovenije. Prodaja in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih dodatnih stroškov.

Nakup v spletni trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh spletne trgovine je dovoljen samo pravno - poslovno sposobnim osebam, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje zakonitega zastopnika.

Hvala za rože ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro strojne ali programske opreme uporabnika oziroma kupca zaradi obiska ali uporabe strani spletne trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki oziroma v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v spletni trgovini, razen tiste, izrecno določene s kogentnimi zakonskimi določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije.

Hvala za rože uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

II. Naročanje

Postopek naročila je hiter in enostaven. Kupec po izbiri izdelka sledi navodilom spletne trgovine na podstraneh Blagajna in nakup dokončno potrdi s klikom na gumb POTRDI PLAČILO.

Predstavitev izdelka na spletni strani se kaže kot vabilo k ponudbi pod objavljenimi pogoji. Veljavna pogodba med kupcem in Hvala za rože je sklenjena s potrditvijo naročila na strani Hvala za rože. Naročilo je dokončno potrjeno, ko kupec prejme povratno e-sporočilo s strani spletne trgovine Hvala za rože.

Hvala za rože ima pravico zavrniti naročilo. V tem primeru kupcu nemudoma posreduje sporočilo o zavrnitvi naročila po e-pošti na elektronski naslov, s katerega je bilo poslano naročilo.

V primeru, da Hvala za rože po potrditvi naročila iz kateregakoli razloga ne more zagotoviti naročenega izdelka kot je bilo dogovorjeno, o tem nemudoma po e-pošti, in sicer na elektronski naslov, s katerega je prejela naročilo, obvesti kupca ter se dogovori o spremenjenih okoliščinah.

Naročilo mora biti oddano najmanj 12 ur pred dostavo. Za dostave, ki bodo izvršene 14. februarja (Valentinovo) in 8. marca (Dan žena), mora biti naročilo oddano najmanj 24 ur prej.

III. Sprememba naročila in odstop od pogodbe

Sprememba potrjenega in sprejetega naročila je možna po elektronski pošti na naslov info@hvalazaroze.si najkasneje 2 uri po oddaji naročila.

Po potrditvi in sprejemu naročila je odstop od pogodbe je možen samo po elektronski pošti na naslov info@hvalazaroze.si 5 ur pred dogovorjeno dostavo. V takem primeru Hvala za rože plačani znesek kupnine kupcu vrne v celoti najkasneje v 15 dneh potem, ko ji kupec posreduje vse potrebne podatke.

IV. Zamenjave izdelkov, reklamacije in garancija

Slike izdelkov prikazujejo trenutno ponudbo in ponudbo primerno letnemu času, pri čemer cvetje in barve dobavljenega cvetja lahko odstopajo od informativnih slik zaradi sezonske in lokalne dosegljivosti.

Glede na to, da se ponudba cvetja dnevno spreminja, Hvala za rože ne zagotavlja izdelka, ki bi bil popolnoma enak informativni sliki izdelka v spletni trgovini. Hvala za rože se zavezuje, da se bo pri izvedbi naročila čim bolj približala želenemu izdelku iz ponudbe, ter da bo v primeru zamenjave izbrano cvetje oziroma barve cvetja primerno izbrani temi in priložnosti.

V kolikor kupec ne želi zamenjave izbranega cvetja oziroma barv cvetja, mora to izrecno navesti v naročilu.

V primeru, da se dostavljen izdelek bistveno razlikuje od naročenega izdelka (informativne slike izdelka), lahko kupec dostavljen izdelek osebno vrne Hvala za rože v roku 24 ur od dostave pod pogojem, da je v tem času z dostavljenim izdelkom ravnal skladno z napotki spletne trgovine. Hvala za rože v tem primeru dobavljen izdelek zamenja z novim.

Hvala za rože se zavezuje zagotavljati skrbno izdelane aranžmaje in uporabiti sveže cvetje. V kolikor kupec z dobavljenim izdelkom ravna skladno z napotki za ravnanje s cvetjem in le-to kljub temu propade v roku 48 ur od dobave, lahko dobavljen izdelek vrne. Hvala za rože mu v tem primeru izdelek nadomesti z novim izdelkom.


V. Cene in način plačila

Vse cene so v Evrih in vključujejo davek na dodano vrednost.

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila s strani Hvala za rože in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Od trenutka potrditve in sprejema naročila so cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Hvala za rože, kot za kupca.

Način plačila je možen s plačilno kartico ali po predračunu (po predračunu do 15.00 h) po potrditvi naročila s strani Hvala za rože.


VI. Dostava

Hvala za rože izvaja dostave od ponedeljka do petka od 8h do 18h. Ob vikendih in praznikih dostav ne zagotavljamo.

V kolikor želi kupec dostavo izven časovnih okvirov iz predhodnega odstavka ali v manj kot 6 urah od potrditve naročila, mora Hvala za rože kontaktirati po telefonu na tel. št. (0)59 019 224 ali po elektronski pošti info@hvalazaroze.si. Dostava bo tudi v tem primeru izvedena šele po opravljenem plačilu.

Hvala za rože se zavezuje zagotavljati dostavo ob dogovorjenem času in na dogovorjen naslov ter določenemu prejemniku ob predpostavki, da so podatki, ki jih posreduje naročnik točni in pravilni. Kupec je dolžan posredovati točne podatke prejemnika (ime in priimek, naslov in prejemnikovo kontaktno številko), v primeru dostave v bolnišnico še podatke o oddelku in številki sobe, za dostavo žalnih aranžmajev pa še ime in priimek pokojnika, naslov vežice in točno uro pogreba. Dostave žalnih aranžmajev imajo prioriteto.

V izogib morebitnim težavam in nejasnostim glede izvedbe dostave zagotovite, da boste kot kupec dosegljivi.

V primeru, da prejemnik na posredovanem naslovu trenutno ni dosegljiv, se izdelek pusti tretji osebi (sodelavec, sosed, receptor…), ki privoli in zagotovi, da bo prejemniku izdelek izročila. V nasprotnem primeru se izdelek vrne v Hvala za rože in se o tem nemudoma obvesti kupca po elektronski pošti na elektronski naslov, s katerega je bilo posredovano naročilo ali na posredovano telefonsko številko ali prejemnika, katera imata na razpolago 24 ur, da izdelek prevzameta sama.

V kolikor prejemnika izdelka ni na posredovanem naslovu (posredovani naslov je netočen ali napačen), se izdelek vrne v Hvala za rože in se o tem nemudoma obvesti kupca po elektronski pošti na elektronski naslov, s katerega je bilo posredovano naročilo ali na posredovano telefonsko številko.


VII. Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

Naši poslovni običaji predvidevajo, da blago, ki se prodaja na spletni stranilahko zamenjamo le, če to ni blago:

  • ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok uporabe
  • ki je zapečateno in posledično ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat
  • ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti

V zakonu o varstvu potrošnikov je zapisano, da potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primeru, da narava samih izdelkov ni primerna za vračilo - kakšni so ti izdelki je opisano v zgornjih treh alinejah!

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh sporoči podjetju, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem potrošnika bremenijo stroški neposrednega vračila. V primeru, da se stroški ne poravnajo sledijo ukrepi na ravni vseh pravnih možnosti, ki obstajajo.

Razen, če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri pogodbah:

  • blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
  • dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega zakona.

Pozor:

To določilo zakona o varstvu potrošnikov ne velja, če podjetje dostavi napačne izdelke oziroma se rešuje napaka sporazumno s kupcem.

Sodelovanje s strani kupca je v tem primeru nujno za čim hitrejšo in enostavnejšo razrešitev problema.

VIII. Varstvo osebnih podatkov

Hvala za rože se zavezuje, da bo vse osebne podatke varovala v skladu z veljavno zakonodajo in direktivami, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Več o politiki zasebnosti

IV. Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina spletne strani Hvala za rože, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo podjetja Emporij d.o.o.. Vse pravice so pridržane. Vsebine strani Hvala za rože ni dovoljeno spreminjati oziroma uporabljati na drugih internetnih straneh, s katerimi ne upravlja podjetje Emporij d.o.o.. Vsebine ni dovoljeno kopirati za javne in komercialne namene.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

V. Veljavnost splošnih pogojev, reševanje pritožb in sporov

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se uporablja zakonodaja, ki ureja obligacijska razmerja v Republiki Sloveniji.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s spletno trgovino, se rešujejo sporazumno, pri čemer se Hvala za rože zaveže pritožbe, oddane po elektronski pošti na naslov info@hvalazaroze.si, reševati skladno z veljavno zakonodajo ter hitro in učinkovito.

V kolikor spora ne mogoče rešiti na sporazumen način, se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi slovenskega prava.

Te splošne pogoje je sprejelo podjetje Emporij, d.o.o., vodja skupine Hvala za rože, in veljajo ter se uporabljajo od 31.5.2018 dalje.

Hvala za rože – Emporij, d.o.o.Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?