Košarica
 
0,00 €
Prijava
Registracija
Na blagajno
naročila in informacije
059 019 224
info@hvalazaroze.si
Iskanje

Politika varovanja osebnih podatkov


V podjetju Emporij d.o.o., Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana, vpisanem v sodni/poslovni register Republike Slovenije z matično številko: 6101836000, davčna številka: SI52709779 (v nadaljevanju: Hvala za rože) ravnamo skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in členi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vse osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih podlag in privolitvenih izjav posameznikov ter v skladu s sodobnimi koncepti zavarovanja in varovanja osebnih podatkov.

S Politiko varovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju »Politika«) vas seznanjamo, za katere namene pridobivamo osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so pravice posameznikov in kako lahko te pravice uveljavljate.

Emporij d.o.o. pridobiva osebne podatke posameznikov na naslednje načine:

 • neposredno nam jih posredujejo posamezniki preko spletne strani Hvala za rože, ki opravijo ustrezen postopek registracije oz. prijave v del za registrirane uporabnike ali opravijo nakup;
 • prejemniki elektronskih sporočil, ki so podali privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja;
 • iz javno dostopni evidenc ali javnih virov (javni registri, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij).

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni Emporij d.o.o. in pogodbeni partnerji, lokalne cvetličarne, kot obdelovalci, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodbe o obdelavi osebnih podatkov v skladu z GDPR ali pogodbe o varovanju zaupnih podatkov, zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov.


1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov:

Emporij, d.o.o., Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6101836000
Davčna številka: SI52709779

www.hvalazaroze.si
info@hvalazaroze.si

2. Namen obdelave osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse osebne podatke obravnavamo zaupno in jih uporabljamo zgolj v namene, za katere so bili pridobljeni. Če bo nastala potreba po obdelavi podatkov za kateri koli drugi namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vašo privolitev.

Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo na hvalazaroze.si:

 • nakupni postopek,
 • obveščanje o stanju naročila,
 • odgovori na vprašanje, ki ste ga zastavili,
 • obveščanje o ugodnostih in popustih ter posebnih ugodnostih,o novih produktih, obveščanje o poteku morebitne prodajne akcije (opcijsko)


3. Obdelava osebnih podatkov

Podatki, ki jih na strani Hvala za rože zbiramo o vas, so sledeči:

Če nakup opravite brez prijave v svoj uporabniški račun, obdelujemo le tiste podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo vašega naročila (sklenjene pogodbe o nakupu):

 • Ime in priimek,
 • naslov za dostavo,
 • podatek o naročenem izdelku in plačilu
 • telefonska številka in
 • e-naslov,
 • Opcijsko: Naslov podjetja in davčna številka podjetja.

Hkrati obdelujemo ime in priimek, telefon in naslov osebe, ki ji je šopek namenjen.

Brez teh podatkov naročila ne moremo izvesti. Teh podatkov, razen za primer vaše morebitne reklamacije, ne obdelujemo za noben drug namen, smo jih pa na podlagi davčnih predpisov dolžni hraniti še 10 let po izdaji računa za naročen izdelek.

Če nakup opravite kot registriran uporabnik, podatke o vaših naročilih hranimo tudi v vašem uporabniškem profilu in jih do vašega preklica uporabljamo za spodaj navedene namene na spodaj navedenih pravnih temeljih (Podatki registriranih uporabnikov).

Podatki registriranih uporabnikov:

Z registracijo na spletni strani hvalazaroze.si z nami sklenete pogodbo o zagotavljanju storitev registriranim uporabnikom. S tem pridobite pravico do uporabe svojega uporabniškega profila, kjer se shranjujejo naslednji podatki:

 • podatki, ki nam jih sami posredujete ob registraciji ali kasneje ob dopolnjevanju profila;
 • podatki o vaših nakupih, ki jih opravite kot registriran uporabnik;

Podatke iz vašega profila uporabljamo:

 • za avtomatsko izpolnjevanje podatkov o naročniku;
 • za to, da vam lahko prikazujemo zgodovino vaših nakupov.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

4. Pravne podlage obdelave osebnih podatkov

 • Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi
  Obdelava osebnih podatkov v podjetju Emporij d.o.o. temelji na vsakokrat veljavni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov, elektronsko komunikacijo ter na relevantni evropski zakonodaji.
 • Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika
  Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki podjetju Emporij omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi.
 • Obdelava osebnih podatkov na pogodbeni podlagi
  Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

Sklenitev pogodbe s podjetjem Emporij ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njegovih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z Emporij d.o.o oz. zanj ne predstavljajo dodatnih stroškov.

5. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in brez privolitve posameznika ne bodo posredovani tretjim osebam, razen partnerjem podjetja Emporij d.o.o., ki opravljajo dostavo cvetja in za izvedbo naročila potrebujejo podatke o prejemniku naročila.

Zakonsko je mogoče osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom odpremnih storitev
 • administratorju in skrbnikom aplikacij
 • računovodstvu

Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo ali drugim mednarodnim organizacijam.

6. Obdobje hrambe

Zagotavljamo, da bomo osebne podatke hranili le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke se hranijo največ 3 (tri) mesece;
 • vaši kontaktni podatki za potrebe neposrednega obveščanja in trženja se obdelujejo do preklica oziroma 750 mesecev;

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem (podaljšanem) času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

7. Vaše pravice

Posameznikom zagotavljamo varstvo in uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Od nas lahko kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne;
 • dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje, če so za to izpolnjeni pogoji)
 • informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;
 • eno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami. Če zahtevo podate z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam tudi kopijo podatkov zagotovimo v elektronski obliki.
 • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve;
 • pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave
 • pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu;
 • pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;
 • prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas.

Postopki za zagotavljanje pravic posameznika

Seznanjen sem, da:

 • lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke
 • lahko zahtevam popravek osebnih podatkov
 • lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov
 • lahko zahtevam izbris osebnih podatkov
 • lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov
 • lahko zahtevam prenos osebnih podatkov

Na zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo bomo posameznikom podali tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper nas kot upravljavca vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

8. Stik in postopek uveljavljanja pravic

Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki (npr. preklic privolitve), v pisni obliki naslovite na: info@hvalazaroze.si

Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke.

Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili kakor hitro bo mogoče, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Privolitev je dana za namene, opredeljene v privolitvi, in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Emporij njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljal.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori z zahtevo, ki jo pošlje na el. naslov: info@hvalazaroze.si.

Emporij d.o.o. bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležil v svojem sistemu in jo začel uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve.

9. Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletišča https://www.hvalazaroze.si se na spletnem strežniku samodejno shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletnih strani. Tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

10. Piškotki

Spletna stran Hvala za rože uporablja naslednje piškotke:

IME PIŠKOTKA

NAMEN/UPORABA PIŠKOTKA

ČAS HRAMBE

PHPSESSID

sistemski piškotek za pravilno delovanje spletne strani do zaprtja brskalnika

do zaprtja brskalnika;

PIWIK

priprava različnih analiz

2 leti

Osebnih podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, upravljavec Emporij d.o.o. ne posreduje tretjim osebam. V primeru, da posameznik ne želi, da se na njegovi elektronski napravi shranjujejo zgoraj navedeni piškotki, razen sistemskega piškotka PHPSESSID, ki je namenjen delovanju spletnih strani, jih lahko odstrani v nastavitvah svojega v brskalnika, na način kot je opisano v spodnjih povezavah glede na tip brskalnika.

Podrobna navodila:

Posameznik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično posameznik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. Upravljavec osebnih podatkov lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki posameznika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.


11. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?